HVORFOR OFFSHORE TRUST

OFFSHORE TRUST

Offshore trust

KGN har specialiseret sig i oprettelse af offshore trusts.


Belize Trust


Seychellerne Trust

Offshore Trust – Generelle oplysninger

En offshore trust er en enhed, der oprettes, når afregneren overfører bestemte aktiver til en trustee (den person, der håndterer aktiverne) og modtageren (den person, der modtager fordele fra trusten).

Som følge af den juridiske overførsel af aktiverne bliver administratoren den juridiske ejer og er ansvarlig for at forvalte aktiverne og distribuere dem til modtagerne samt for at bruge fonden som et multifunktionelt redskab til sikring af aktiver og udvikling af ejendom. Til ovennævnte er der behov for en aftale, der normalt kaldes Trust Deed og også kendt som Deed of Trust eller Declaration of Trust.

Aktiver, der kan opbevares i en offshore trust, kan omfatte:

Næsten alle former for aktiver

Kontant

Bankindskud

Aktier og aktier i både børsnoterede og ikke-børsnoterede selskaber

Investeringsporteføljer

Fast ejendom og intellektuel ejendomsret

Livsforsikringspolicer udstedt på bosætters liv

Fordele ved international tillid

Privatliv (ingen offentlig adgang)

Fleksibilitet

Finansiel sikkerhed

Beskyttelse af formue

Beskyttelse af aktiver

Sikkerhed (mod økonomisk og politisk ustabilitet)

Skattebesparelser (i en skattefri jurisdiktion)

Anerkendes i alle common law-jurisdiktioner

Et vigtigt værktøj i international indkomst-, kapitalgevinst- og ejendomsskatteplanlægning

Offshore Trust nøglepersoner

En trust er nøglen for personer, der:

ønsker at planlægge deres aktiver for at få fuld udnyttelse af fordelene ved deres formue

Ønsker at overføre formue til deres arvinger på en skattefri måde

Ønsker privatlivets fred for finansielle og personlige aktiver

Ønsker at oprette en simpel trust i stedet for et kompliceret testamente

Ønsker at føle sig sikker på, at de har opnået at minimere eller eliminere boafgifter, der opstår ved forligsgiverens død

Hvorfor offshore trust?

Offshore trusts findes næsten altid i skattefrie og/eller lavt regulerede jurisdiktioner, hvor der er fokus på bevarelse af aktiver og fortrolighed. De kan være det stærkeste middel til beskyttelse af aktiver på verdensplan, og det er en af de bedste metoder til beskyttelse af aktiver.

Etablering af en offshore trust sikrer omfattende finansiel beskyttelse af aktiver og ejendom mod kontrol og beskatning.

Hvor kan en offshore trust oprettes?

Vi anbefaler at oprette en offshore trust i Belize eller Seychellerne.

Har du spørgsmål? Har du brug for rådgivning?

Stil en forespørgsel eller anmod om en fortrolig tilbagekaldelse.

KGN | Offshore Trust | Oprettelse af en offshore trust

Contact Form

Please fill out this Contact Form for personalised guidance, together with a free qoute based on your personal circumstances.

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.